Ordes militars religioses al segle XXI

Funció: Postproducció

Descripció:
Documental emès al programa "SENSE FICCIÓ", que s'endinsa en una de les organitzacions medievals que, sorprenentment, encara perduren: les Ordres militars de Cavalleria.

Client: TV3

Duració: 55'

Producció: Singular Audiovisual

Data: 2013

“ORDRES MILITARS, SEGUEIX LA LLEGENDA
http://blogs.tv3.cat/senseficcio.php?itemid=49787